Fotodok.se

Välkommen till Fotodok.se, en webbplats för dokumentära bilder av samtiden. Utvecklingen av webbplatsen är ännu bara i sin linda, men smakprov på kommande innehåll finns i fotobloggen. Bilder finns också under rubriken ”Goda utsikter i Pitebygden”.

David Larsson
26 augusti 2011